Alternativní a augmentativní komunikace

Všichni lidé bez ohledu na míru postižení mají právo na vzdělání. Samozřejmě lidé s těžkým, hlubokým a kombinovaným vzděláním nejsou schopni navštěvovat standardní školu. Navštěvují speciální školy s rehabilitačními třídami, které jsou určeny pro děti s velmi těžkým postižením. Samozřejmě tyto děti nemluví. To ovšem neznamená, že nekomunikují.Ve speciálních školách a nejen v nich se využívají metody alternativní a augmentativní komunikace. Tyto metody se pokoušejí kompenzovat poruchy v dorozumívání.
znamení rukou
·         Augmentativní– komunikační systémy pouze podporují nebo doplňují běžné dorozumívání, které může být pro okolí těžko srozumitelné.
·         Alternativní– plně nahrazují mluvenou řeč.
Obě metody se využívají paralelně, protože se setkáváme s oběma výrazy v jedné souvislosti. Běžně se využívá zkratka AAK.
 palce nahoru

S pomůckami i bez

AAK využívá systémy bez pomůcek i s pomůckami.
Systém bez pomůcek využívá cílené pohyby očí, mimiky, gest, manuálních znaků. Spojení řeči s pohybem. Gesta je možné využívat bezprostředně a výhodou je dorozumívání na větší vzdálenosti. Uplatňují se u žáků s poruchami autistického spektra.
Systémy s pomůckami jsou samozřejmě mnohem rozsáhlejší. Využívají komunikační předměty, fotografie, obrázky, piktogramy, komunikační tabulky, technické pomůcky, počítače a tablety.
Předměty se využívají u lidí s těžkou mentální retardací případně v kombinaci se zrakovým postižením.
zařízení komunikátor

Fotografie představují nejrealističtější znázornění skutečnosti, jsou velmi motivující.

Obrázky a piktogramyjsou vhodné pro vyjádření abstraktních pojmů.
Pomůcky s hlasovým výstupemmají omezený počet vzkazů. Jsou oblíbené pro snadné využití. Počítače a tablety mají výhodu ve snadnější změně obsahu tabulek, využívají se často i k výuce. Moderní technika je velkým pomocníkem, bohužel se jedná o velmi nákladné záležitosti.

Alternativní a augmentativní komunikace
4.3 (86.84%)76