Dětský domov – pro koho je určen a jaké má úkoly

Dětský domov je školské zařízení, které je určeno zejména pro děti, které nemají rodiče, nebo pro děti, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dětský domov má za úkol vzdělávat, vychovávat  a pečovat o děti podle jejich individuálních potřeb. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do 18 let, nejvýše však 26 let po dobu přípravy na budoucí povolání

pokoj pro mimčo

Dětské domovy rodinného typu

Během uplynulých deseti let prošly dětské domovy tzv. transformací a staly se z nich dětské domovy rodinného typu. Každá rodinná skupina, která čítá 6-8- dětí, obývá vlastní, plně vybavený byt. Byty nemusí být soustředěny na jednom místě, naopak je výhodou, jsou-li různě umístěny v běžné zástavbě. Děti navštěvují školy, kroužky mimo dětský domov a navazují tak kamarádství se svými vrstevníky z běžných rodin. Cílem transformace bylo, aby se život dětí v dětských domovech co nejvíce přiblížil životu v běžných rodinách.
věz z kostek

Cíle a další existence dětských domovů

Jedním z hlavních cílů těchto zařízení je, aby mladí lidé po opuštění dětských domovů byli schopni najít si práci, udržet si ji, obstarat si bydlení a naučit se samostatně žít. V posledních letech byly patrné snahy o zrušení těchto zařízení a jejich nahrazení pěstounskou péčí. Tato snaha ale ztroskotala na nedostatku pěstounů. Je nutné si uvědomit, že v každé společnosti jsou rodiny, které se neumějí nebo nechtějí o své děti postarat. Žádný systém náhradní péče není dokonalý a hlavně nemůže vyhovovat potřebám všech dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Proto by měl fungovat takový systém náhradní péče, aby každé dítě děti mohlo vyrůstat v prostředí, které mu nejvíce vyhovuje.