Jak na zelenou kartu?


Zkusili byste rádi své štěstí v Americe? Láká vás představa, že byste žili ve Spojených státech, pracovali tam a prožili si třeba i svůj pověstný americký sen?

Není na tom vlastnÄ› nic neobvyklého. O nÄ›Äem podobném sní mnozí z naÅ¡inců. OvÅ¡em nemalá Äást z nich o tom prostÄ› jenom sní, a to do doby, než tento sen zkrátka oželí. Protože vlastnÄ› neví, jak na to. USA jsou pÅ™ece jenom dalekou zemí, a tak naÅ¡incům chybí zkuÅ¡enosti z této, neznáme zase až tak dobÅ™e tamní situaci, zákony a pÅ™edpisy. A tak možná podvÄ›domÄ› tušíme, že by nás tam nenechali, že by nás odmítli a v případÄ› naÅ¡eho odporu deportovali. A urÄitÄ› na tom nemalý kus pravdy je.

vlajka USA

OvÅ¡em na podobné snÄ›ní se rezignovat nemusí. A když ÄlovÄ›k po životÄ› v Americe touží, může zkusit své Å¡tÄ›stí. OvÅ¡em pochopitelnÄ› není záhodno riskovat. Daleko rozumnÄ›jší je vsadit pÅ™i snaze o dosažení svého cíle na nÄ›koho, kdo se tam vyzná, kdo dobÅ™e ví, co a jak uÄinit, aby se touha po životÄ› v Americe stala realitou.

A když je tak nÄ›komu zapotÅ™ebí zelená karta USA, když jde tomuto o americké obÄanství Äi pracovní povolení, je záhodno vsadit na Äesky mluvící americkou imigraÄní kancelář, která se na toto specializuje a může tak poskytnout více než užiteÄnou pomoc.

státy USA

Tato kancelář zastupuje americké zamÄ›stnavatele mající zájem o zahraniÄní zamÄ›stnance, stejnÄ› jako zastupuje i lidi, kteří touží právÄ› po tamním pracovním povolení, zelené kartÄ› nebo obÄanství. Tato ví, kdy je zapotÅ™ebí jaké vízum a jak toto získat, tato může poskytnout cenné rady i podporu.

A ten z naÅ¡inců, který vsadí na tuto skuteÄnÄ› profesionální službu, má urÄitÄ› mnohem lepší vyhlídky na to, že se v oné zemi neomezených možností uchytí. A že si splní svůj americký sen. Na rozdíl od toho, kdo by zkouÅ¡el Å¡tÄ›stí na vlastní pÄ›st, chyboval a tím se sám pÅ™ipravil o svou nadÄ›ji na úspÄ›ch.